Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1 Дана Політика конфіденційності (далі – «Політика») розроблена адміністрацією сайту grillmaster.dp.ua, далі – «Товариство» і / або «Адміністрація Порталу») відповідно до чинного законодавства України в тому числі Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI щодо користувачів Порталу і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (далі – «Дані») користувачів Порталу.

1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувачеві. Це може бути: ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ip-адреса, дані про використовувані Користувачем пристроях (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), повідомлення (інформація, яка міститься в листуванні між Користувачами один з одним, а також в листуванні з Адміністрацією Порталу), інша комунікаційна інформація, яка за бажанням Користувача, надається їм за допомогою реєстраційної форми та / або при заповненні свого Профілю на Порталі, написання повідомлення і / або відкликання, або інформація, отримана при усній комунікації користувачів і Адміністрації Порталу.

1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними в тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, поширення, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та / або зміна, знеособлення і інші способи використання Даних Товариством.

1.4 Розпорядником Даних є Адміністрація Порталу.

1.5 Користувач, здійснивши реєстрацію на Порталі, вносячи при цьому свої персональні дані і / або надаючи ці дані іншим шляхом, і / або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту і / або використовуючи будь-яку частину Сайту та / або, шляхом висловлення згоди – активувавши кнопку « зареєструватися »через форму сайту (чекбокс), висловлює свою згоду з положеннями цієї Політикою і дає право Адміністаціі Порталу а також третім особам, які надають сайту grillmaster.dp.ua послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, здійснюють доставку, дозвіл на обробку своїх Даних.

1.6 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення їх на Порталі або повідомляючи через канали телефонного зв’язку і / або на електронну та / або поштову адресу Товариства, або Дані можуть надаватися з інших джерел (відповідно до п.3 цієї Політики) наприклад, відгуки користувачів (оцінки, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб, надана в ході направлення претензій, скарг та / або розгляду спорів, і / або інформація з загальнодоступних джерел в мережі Інтернет.

1.7 Користувач не має права використовувати сайт grillmaster.dp.ua, якщо він не згоден з умовами цієї Політики.

1.8 Користувач визнає, що в разі його нехтування безпекою і захисту його Даних і даних по авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та Даним Користувача. Суспільство не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.


2. Які особисті дані можуть збиратися

2.1 Товариство може збирати такі дані:

2.2 Товариство також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:


3. Використання та цілі обробки Даних

3.1 Товариство використовує і здійснює обробку Даних, з метою:

3.2 Суспільство не здійснює обробку Даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об’єднаннях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості користувачів, на основі яких можна встановити його особистість не обробляється.

3.3 Терміни обробки і зберігання Даних визначаються виходячи з цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених в договорах, укладених з Користувачами відповідно вимог чинного законодавства України.


4. Умови надання доступу до Даних

4.1 Розкриття Даних проводиться при замовленні Користувачем товарів / послуг на сайті grillmaster.dp.ua продавцеві / постачальнику таких товарів послуг, але тільки в обсязі, який необхідний для ідентифікації Користувача і його замовлення.

4.2 В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Порталу і підвищення іміджу Порталу, Товариство може розкривати статистику роботи сайтів користувачів, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка є комерційною таємницею.

4.3 Сайт grillmaster.dp.ua, крім іншого, надає можливість використовувати API послуги Youtube. Персональні дані користувачів, що використовують API послуги Youtube, обробляються, зберігаються і передаються відповідно до Умов використання API послуг YouTube, а також відповідно до Політики конфіденційності Google, доступною за посиланням: grillmaster.dp.ua/privacy-policy.

4.4 На Порталі можуть міститися посилання на інші веб-ресурси при переході Користувачами, на які дія цієї Політики не поширюється.

4.5 Товариство здійснює обробку Даних на законною і справедливою основі: Дані не розкриваються третім особам і не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

4.6 Товариство залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України проводити обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайства на Порталі, врегулювання спірних ситуацій і з’ясування обставин, які можуть бути / стати причиною порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Товариством неправомірних дій користувачів Порталу та / або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.


5. Як змінити / видалити Дані або відкликати згоду

5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити / видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати свою згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет або, відправивши повідомлення на електронну адресу.

5.2 Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.

5.3 Функціонування деяких можливостей сайту grillmaster.dp.ua, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути припинена з моменту зміни / видалення Даних.

5.4 Товариство здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, зазначених в цій Політиці протягом усього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останнього взаємодії Користувача з Порталом.


6. Захист Даних

6.1 Товариство, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного і / або несанкціонованого доступу до таких Даним, в тому числі зміни, видалення, надання, поширення, а також інших неправомірних дій.

6.2 Товариство на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.


7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1 Товариство залишає за собою право змінити умови цієї Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: grillmaster.dp.ua. У разі, якщо Користувач не згоден зі змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яка взаємодія з Порталом.

7.2 Адміністрація Порталу не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

7.3 У випадку, якщо будь-яке положення цієї Політики включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить чинному законодавству України, або недійсним, це не вплине на інші положення, вони залишаються повністю в силі і продовжують діяти в повній силі і є дійсними , а будь-який недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

7.4 Термінологія, яка використовується в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді, якщо не вказано інше.

    Grill Master
    Ваш кошик порожнійПовернення до магазину